Nyheder

PRISER

Priser fastsættes hvert år – pt. 1 år sommersæson hhv 3-årige kontingenter sommersæson, der betales

forud ved sæsonens begyndelse.


 

1 år

3 år

Juniorer

250,00

500,00

Seniorer

400,00

800,00

Famile

650,00

1.300,00

Kontonummer til indbetaling af kontingent er Sparekassen Nørre Nebel 9682-6610409782

Når kontingent er betalt skal der oprettes medlemsprofil og login. Man kan gøre dette selv eller få hjælp af kassereren.

Mod depositum på 50 kr. udleveres nøgle til baner og klubhus efter aftale med kassereren 
Hvis du på et tidspunkt melder dig ud af klubben, får du dine 50 kr. tilbage når nøglen er afleveret.
Det sker ved at lægge nøglen i en lukket kuvert forsynet med fulde navn samt registreringsnummer og kontonummer.
Kuverten afleveres i receptionen i Form og Fritid. 

Familiemedlemsskabet kan tegnes af en hel familie, der bor på samme adresse. Hjemmeboende børn der ikke før indgangen til forrige kalenderår er fyldt 18 år kan medregnes.

Banner