Nyheder

Banepleje

- Tennisbanerne må kun betrædes med tennissko.

- Banerne må kun benyttes til tennisspil, ingen leg på banerne.

- Banerne slæbes/jævnes efter spil, således at banerne er klar til næste spillere.

- Husk at vande banerne efter spil (ca. 2-3 min.) – mere i tørre perioder, gerne så de bliver blanke at se på.

- Forlad banerne i den stand du selv ønsker at modtage dem i.

- Opsætning og nedtagning af læ-sejl sker efter aftale med bestyrelsen.

- Overholdes nævnte regler ikke, kan man efter en advarsel blive bortvist for en periode.

Banner