Nyheder

Banereservation

Dit medlemsnummer er personligt og må ikke anvendes af andre.

Regler:

- Der bookes i on-linesystemet ved log-in med BrugerID og Password, som kan fastlåses af praktiske grunde
 
- Der bookes ved at vælge f.eks. udendørsbaner,  -  klik på pris = 0 kr,  -  klik på den bane og tid der ønskes 
 
- Feltet bliver derefter med blå farve og reservationen vises i tekst foroven på siden
 
- Der må højst bookes 2 tider for et medlem indenfor 6 dage - ellers afviser systemet automatisk 
 
- Et medlem må desuden max. booke 6 dage frem efter den tid der lige er spillet
 
- Mellem kl.16 – 20 må et medlem max være booket 2 gange indenfor samme uge
 
- Er man ikke mødt til den reserverede tid har man ikke krav på banen
 
- Hvis en spiller misbruger disse regler forbeholder bestyrelsen sig ret til at stille misbrugerens booking i bero
   for en periode
Banner