Nyheder

Boldmaskine

Klubben råder over en boldmaskine til træning og som kan benyttes af

klubbens voksne medlemmer efter aftale med en af instruktørerne eller et af

bestyrelsesmedlemmerne.

Arbejdsdage/-timer

Når udenoms området trænger dertil, oprydning o.l. vil medlemmer blive

kontaktet for at give en hånd med til f.eks. ukrudtsbekæmpelse, fejning,

oprydning i depotrum o.l.

Gæstereglement

Medlemmer af Nørre-Nebel Tennisklub kan i begrænset omfang medtage

Gæstespillere. Reservation af baner sker efter gældende regler.

I tilfælde af at samme person spiller som gæstespiller op til flere gange, tages

det op til vurdering i bestyrelsen om medlemskab kræves.

Onsdags klubturneringer

Klubaften med tennis og social samvær holdes hver onsdag aften

og indtil mørkets frembrud.

Alle klubbens medlemmer kan møde frem og deltage i aktiviteterne.

Der spilles udelukkende med doublehold. Sammensætningen af holdene sker

ved lodtrækning, og ingen medlemmer kan på forhånd aftale, hvem de vil spille med.

Kampene spilles med en tidsbegrænsning på 20 minutter pr. kamp.

Det tilstræbes, at alle hold kommer til at spille mindst 2 kampe pr. aften.

Resultater fra kampene bliver ikke registreret

PRISER

Priser fastsættes hvert år – pt som 1-årige hhv 3-årige kontingenter, der betales

forud ved sæsonens begyndelse.


 

1 år

3 år

Juniorer

250,00

500,00

Seniorer

400,00

800,00

Famile

650,00

1.030,00


Når kontingent er betalt kan der afhentes en nøgle iflg. aftale pr. telefon 51 23 51 66 eller 51 18 63 86

Nøglen koster kr. 50,00 der bliver refunderet når nøglen afleveres igen.

Familiemedlemsskabet kan tegnes af en hel familie, der bor på samme adresse. Hjemmeboende børn der ikke før indgangen til forrige kalenderår er fyldt 18 år kan medregnes.

Banner